заоблачен

заоблачен
прил. - мъглив, облачен, безформен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • безформен — прил. неоформен, неочертан, неправилен, аморфен, нестроен, сплескан, смачкан, безобразен, крив, разкривен, изкривен, раздърпан, грозен, чудовищен прил. мъглив, облачен, заоблачен …   Български синонимен речник

  • забулен — прил. прикрит, закрит, пребулен, затулен прил. скрит, таен, потаен, притаен прил. тайнствен, мистериозен, непонятен, неопределен прил. затъмнен, тъмен, замъглен, заоблачен, потъмнен, невидим …   Български синонимен речник

  • замъглен — прил. заоблачен, забулен, затъмнен, помътен, помътнен, замътен, непрозрачен, тъмен, мътен прил. скрит, прикрит прил. неясен, неразбран, неопределен, таен, неразбираем, неузнаваем, замотан прил. димен, задимен, запушен, опушен, пушещ, димящ прил.… …   Български синонимен речник

  • мъглив — прил. мъгляв, облачен, тъмен, мрачен, непрозрачен прил. несигурен, забъркан, неясен, непонятен, неразбираем, като в мъгла, неизвестен, неточен, разбъркан, неопределен, смътен прил. съмнителен прил. влажен, студен, мразовит прил. матов, без блясък …   Български синонимен речник

  • облачен — прил. мъглив, заоблачен прил. затъмнен, тъмен, смътен прил. матов, без блясък, слаб, загасващ, мъждукащ, сив прил. безформен прил. пребулен, мрачен, опушен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”